Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia

Szczegóły

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką.
Szczegóły

Prymas Wyszyński – po prostu Ojciec

Szczegóły

Na wzór Prymasa Tysiąclecia

Szczegóły

Poznań: Debata on-line „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”

Szczegóły

Debata online: Mapa nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia [wideo]

Szczegóły

Wakacje z kard. Stefanem Wyszyńskim

Szczegóły

Potrzeba modlitwy i działania

Szczegóły

Rodzina w nauczaniu Stefana Wyszyńskiego

Szczegóły

Krzysztof Niemczyk: Słyszalny głos zza żelaznej kurtyny na Soborze Watykańskim II – Ojciec Soborowy Stefan kardynał Wyszyński

Szczegóły

Maryjność to otwarcie na wolę Bożą, pójście za Chrystusem

Szczegóły

Agnieszka Gościeniecka: Prymas Stefan Wyszyński jako dobra nadzieja

Szczegóły

Akt Milenijny. Wokół nauczania Stefana kard. Wyszyńskiego – audycja Izabeli Tyras

Szczegóły

Faustyna Pachacz: Promieniści ludzie

Szczegóły

Czerpać początek z Boga

Szczegóły

Beata Zembrzycka: Prymas Wyszyński – Wielki, ale „Nasz” człowiek

Szczegóły

Osobisty trener katechetów

Szczegóły

Piotr Sutowicz: Prymas naszej wolności

Szczegóły

Maciej Szepietowski: Ponadczasowe dziedzictwo

Szczegóły

Warszawa: Cykl szkoleń "Stefan Kardynał Wyszyński – współczesnym doradcą życia personalnego"

Szczegóły

„Zapiski więzienne” na ekranie

Szczegóły

Krzysztof Niemczyk: Wiara chrześcijańska buduje społeczeństwo

Szczegóły

„Civis Christi…” – to był niezwykły koncert Romana Kołakowskiego w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

Szczegóły

Kwartalnik „Civitas Christiana”


Czasopismo ukazujące się co trzy miesiące jest aktualnym głosem Stowarzyszenia na kartach papieru.
Szczegóły

Instytut Wydawniczy PAX

Naszą misją jest budowanie kultury chrześcijańskiej jako nieodłącznego elementu tożsamości narodowej Polaków oraz wspomaganie Kościoła Katolickiego w jego pracy ewangelizacyjnej.
Szczegóły

Radio Civitas


Serdecznie zapraszamy do regularnego zaglądania na nasz kanał na platformie SoundCloud
Szczegóły

Kwartalnik „Społeczeństwo”


„Społeczeństwo” to ukazująca się od 1995 r. polska wersja międzynarodowego periodyku «La Società», który powstał w 1991 r. w Weronie.
Szczegóły

Media społecznościowe Civitas Christiana


Nasze działania ściśle korespondują z mediami społecznościowymi. Znajdziecie nas Państwo na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.
Szczegóły

Portal E-civitas.pl


E-civitas.pl to portal skupiający katolików świeckich zaangażowanych w propagowanie nauczania Kościoła, w szczególności chrześcijańskiej doktryny społecznej.
Szczegóły
Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka jest najdłużej przyznawaną niepaństwową nagrodą w Polsce.
Szczegóły
Poczuj radość Ewangelii! To wezwanie przyświeca idei Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który rokrocznie już po raz dwudziesty piąty jest organizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Szczegóły
„Ksiądz Patron” Polaków spod Znaku Rodła jest patronem tej ważnej nagrody przyznawanej przez nasze środowisko.
Szczegóły
Celem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego jest przypominanie, że wartości chrześcijańskie są żywe także na polu literatury.
Szczegóły
Nagroda ma na celu nagrodzić działalność na rzecz Warmii, Mazur i Powiśla w duchu idei Michała Lengowskiego, Patrona Nagrody.
Szczegóły
Nagroda im. Kardynała nominata Ignacego Jeża przyznawana jest wyróżnieniem za krzewienie ideałów i postaw, będących świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich.
Szczegóły
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia już na trwałe wpisała się w pejzaż społeczno-kulturalny tego regionu Polski.
Szczegóły