Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nagroda im. Michała Lengowskiego

Nagroda ma na celu nagrodzić działalność na rzecz Warmii, Mazur i Powiśla w duchu idei Michała Lengowskiego, Patrona Nagrody. Przyznajemy ją za pracę w wielu obszarach: nauki, sztuki, kultury, edukacji, formacji. Zawsze jednak jest to praca przepełniona wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi.