Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Dołącz do nas

Ruszajcie w drogę!» Nie poprzestawajcie na dyskusjach, nie czekajcie z czynieniem dobra na okazję, która być może nigdy nie nadejdzie. Nastał czas działania!

Jeżeli identyfikujesz się z celami Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i chcesz razem z nami współkształtować polską rzeczywistość, w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła oraz upowszechniać chrześcijańskie wartości w przestrzeni kultury, rodziny, pracy i samorządności, dołącz do grona wspólnoty kilku tysięcy świeckich katolików, zorganizowanych w naszych Oddziałach na terenie całego kraju.

Korzystaj z naszego dorobku myślowego i wydawniczego, ubogacaj się duchowo podczas rekolekcji, wspólnego pielgrzymowania i dni skupienia. Poszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, dzięki interesującym spotkaniom oraz działalności edukacyjnej. Rozwijaj się duchowo, aby być gotowym do apostolstwa w swoich środowiskach życia, uczestnicząc w formacji Stowarzyszenia i podejmując konkretne inicjatywy.

Dołącz do wspólnoty ludzi świeckich, którzy w obecnej polskiej rzeczywistości, starają się być znakiem chrześcijańskiej nadziei, realizując wezwanie bł. Jana Pawła II do budowania „Civitas Christiana” – społeczeństwa wiernego Krzyżowi i Ewangelii, coraz bardziej Bożego, a przez to także, coraz bardziej ludzkiego.