Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

O patronie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w dniach 24–25 maja 2013 roku pielgrzymując po raz 33. na Jasną Górę przyjęło Prymasa Tysiąclecia na swego patrona.

Pielgrzymów przywitał o. Jerzy Tomziński OSPPE, przyjaciel Stowarzyszenia, który przypomniał, iż miał zaszczyt bycia świadkiem dwóch bardzo ważnych wydarzeń mających miejsce na Jasnej Górze, a związanych z obecną uroczystością. Pierwszym z nich było przyjęcie sakry biskupiej przez ks. Stefana Wyszyńskiego w 1946 roku, drugim – powstanie „Civitas Christiana” w 1993 roku. Podczas 33. pielgrzymki będzie zaś miało miejsce trzecie historyczne wydarzenie – przyjęcie przez Stowarzyszenie na swego patrona Prymasa Tysiąclecia – Nauczyciela Narodu – przypomniał o. Tomziński.

25 maja 2013 r. odbyła się w Bazylice Jasnogórskiej uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Wacław Depo. W homilii metropolity częstochowskiego padło wiele zdań kluczowych dla Stowarzyszenia. Arcybiskup przywoływał postawę całkowitego zawierzenia Maryi przez Prymasa Tysiąclecia jako wzór do naśladowania dla członków Stowarzyszenia. Przypominając o zagrożeniach współczesnych czasów, metropolita wzywał „Civitas Christiana” do szczególnego zaangażowania na rzecz budowania społeczeństwa Chrystusowego: „Drodzy bracia i siostry, jak nam dzisiaj potrzeba tej świadomości wiary i szczególnego wstawiennictwa w budowaniu i wzroście »Civitas Christiana« na ziemi polskiej i poza jej granicami, zwłaszcza gdy społeczeństwa Europy i Polski zaczynają się coraz bardziej oswajać ze złem i odejściem od rozumności, a to w imię wolności – wolności, która zamiast współbrzmieć i budować na prawdzie o Bogu i świecie, staje się nowym zniewoleniem”.

Na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo poświęcił wizerunki patrona Stowarzyszenia Prymasa Wyszyńskiego. Kopie obrazu, który namalował Zdzisław Pytel, artysta z Krakowa, zostały wręczone przedstawicielom wszystkich oddziałów okręgowych Stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej

Kalendarium

Kalendarium z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kalendarium

WYSTAWA RODZINA BOGIEM SILNA

Wystawa wykonana z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski przedstawia nauczanie sługi bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego poświęconego rodzinie. Poszczególne plansze noszą nazwy: RODZINA; NARÓD, PAŃSTWO; MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ… – MAŁŻONKOWIE, BUDOWAĆ DOM NA SKALE (por, Mk 1,27); MATKA; OJCIEC; RODZICIELSTWO; WYCHOWANIE – DUCHOWOŚĆ RODZINY; OBRONA ŻYCIA; NADZIEJA – KU PRZYSZŁOŚCI.

Prezentacja
Wypożycz wystawę