Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nasza działalność

Najistotniejszym obszarem naszej działalności, na co jednoznacznie wskazuje wybór na Patrona Stowarzyszenia  bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jest promowanie i praktyczne zastosowanie katolickiej nauki społecznej w codziennym życiu. W tym celu organizujemy szkolenia, konferencje, sympozja, popularyzujące tę dziedzinę nauki. Staramy się integrować środowiska poszukujące rozwiązań problemów społecznych w duchu ewangelii, szczególnie na polu kultury, rodziny, ekonomii i obrony godności człowieka. 

 

Poprzez Fundację Civitas Christiana wydajemy kwartalnik „Społeczeństwo”, w którym podejmujemy kwestie społeczne w wymiarze naukowym i praktycznym. 

 

Ważnym przejawem promocji postaw pro publico bono, wynikających z wiary są przyznawane przez Stowarzyszenie nagrody ogólnopolskie i regionalne, z których najważniejszą i najbardziej prestiżową jest Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawana osobom i instytucjom wybitnie zasłużonym w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. 

 

Zwieńczenie naszej aktywności w zakresie społecznego wymiaru wiary stanowi Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej jako przestrzeń spotkania ludzi podejmujących w różnych aspektach zagadnienia społeczne, a także pole wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań.

 

Przygotowaniem, motywacją i fundamentem realizacji naszego charyzmatu jest stała praca formacyjna, zakorzeniona głęboko w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła.  Przejawia się ona poprzez wspólne Eucharystie, modlitwy, dni skupienia, pielgrzymki, spotkania dotyczące wiary i życia Kościoła. W tym wymiarze szczególnym dziełem jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, w którym co roku uczestniczy ok. 30 tysięcy uczniów z całego kraju. 

 

Kolejnym ważnym elementem naszej działalności są inicjatywy patriotyczne w duchu patriotyzmu jutra. Nie skupiamy się zatem wyłącznie na obchodach rocznic narodowych, ale promujemy autorytety i postawy patriotyczne, inicjując spotkania z bohaterami naszej przeszłości, realizując konkursy historyczne, odwiedzając miejsca pamięci. Szczególnie zależy nam na podkreślaniu ścisłego związku dziejów Narodu polskiego z Jego Fundamentem – Kościołem katolickim.