Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Peregrynacja relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego