Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nagroda im. Juliusza Ligonia

Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Juliusza Ligonia już na trwałe wpisała się w pejzaż społeczno-kulturalny tego regionu Polski. Przyznawana jest osobom i instytucjom, które działają dla dobra wspólnego, dla rozwoju życia kulturalnego, artystycznego i naukowego w historycznych granicach Śląska. Pragniemy, by Laureaci byli dowodem na to, że świat współczesny można kształtować w duchu idei głoszonych przez Patrona Nagrody.