Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Celem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego jest przypominanie, że wartości chrześcijańskie są żywe także na polu literatury. Przyznawana nie tylko autorom, ale także osobom, organizacjom i instytucjom za wybitne osiągnięcia w badaniu i upowszechnianiu twórczości powstającej z inspiracji chrześcijańskiej.