Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka jest najdłużej przyznawaną niepaństwową nagrodą w Polsce. Honorujemy nią osoby i instytucje, które łączą merytoryczny i artystyczny walor aktywności społeczno-kulturalnej ze świadectwem wartościom chrześcijańskim i patriotycznym.