Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka jest najdłużej przyznawaną niepaństwową nagrodą w Polsce.
Szczegóły
„Ksiądz Patron” Polaków spod Znaku Rodła jest patronem tej ważnej nagrody przyznawanej przez nasze środowisko.
Szczegóły
Celem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego jest przypominanie, że wartości chrześcijańskie są żywe także na polu literatury.
Szczegóły
Nagroda ma na celu nagrodzić działalność na rzecz Warmii, Mazur i Powiśla w duchu idei Michała Lengowskiego, Patrona Nagrody.
Szczegóły
Nagroda im. Kardynała nominata Ignacego Jeża przyznawana jest wyróżnieniem za krzewienie ideałów i postaw, będących świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich.
Szczegóły
Nagroda im. Juliusza Ligonia już na trwałe wpisała się w pejzaż społeczno-kulturalny tego regionu Polski.
Szczegóły