Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Skontaktuj się z nami

    Administratorem danych jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@civitaschristiana.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@civitaschristiana.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanym z obsługą korespondencji, a w przypadku wyrażenia zgody – także otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez ww. Stowarzyszenie. Przysługuje Panu/Pani szereg uprawnień w zakresie kontroli przetwarzania danych m.in. żądanie usunięcia danych, prawo dostępu do danych, możliwość wycofania zgody. Więcej informacji w zakresie ochrny danych, wraz ze wskazaniem okresu przetwarzania, znaleźć można w polityce prywatności.

    Kontakt bezpośredni

    Sekretariat Zarządu