Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

XVII Adwentowe Dni Skupienia (8-9.12.2023r.)

Spotkanie Opłatkowe KSCCH i środowiska Grupa INCO S.A. (03.01.2024 r.)

XVII Adwentowe Dni Skupienia (8-9.12.2023r.)

XV Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” (15.10.2023r.)

VII Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej (Warszawa, 28-30.09.2023r.)

76. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (Warszawa, 15.06.2023r.)