Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

XV Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” (15.10.2023r.)

XV Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” (15.10.2023r.)

VII Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej (Warszawa, 28-30.09.2023r.)

76. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (Warszawa, 15.06.2023r.)

Finał 27. OKWB (Niepokalanów, 5-6.06.2023r.)

43. Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (Jasna Góra, 26-27.05.2023r.)