Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Pielgrzymka „Civitas Christiana” na Jasną Górę

Szczecin

Polska – Rosja: geopolityka i trudne sąsiedztwo

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej