Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Katolicka Nauka Społeczna

NAGRODY I KONKURSY

Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego
Szczecin
18 marca 2018 r.
 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Niepokalanów
Finał konkursu 4 czerwca 2018 r.
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
Warszawa
Wręczenie nagrody 22 czerwca 2018 r.
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
Katowice
Wręczenie nagrody Wrzesień 2018 r.
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
Warszawa
Październik 2018 r.
Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża
Koszalin
Wręczenie nagrody październik 2018 r.
Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego
Olsztyn
Październik 2018 r.
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego
Białystok
Wręczenie nagrody Listopad 2018 r.

.

Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej
Kielce
Otwarcie ekspozycji listopad 2018 r.

 

.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”
Płock
Listopad 2018 r.

 

.