Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Katolicka Nauka Społeczna

NAGRODY I KONKURSY

XXXII Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego
Szczecin
5 marca 2017 r.
XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Niepokalanów
finał konkursu 5-6 czerwca 2017 r.
LXX Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
Warszawa
wręczenie nagrody 9 czerwca 2017 r.
XLIV Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
Katowice
wręczenie nagrody 20 września 2017 r.
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
Warszawa
5-6 października 2017 r.
 IX Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża
Koszalin
wręczenie nagrody 15 Października 2017 r.
XVIII Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego
Olsztyn
28 października 2017 r.
XXIII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego
Białystok
wręczenie Nagrody 25 listopada 2017 r.

.

XLIV Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej
Kielce
otwarcie ekspozycji 8 listopada 2017 r.

 

.

XLIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”
Płock
18 listopada 2017 r.

 

.