Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Katolicka Nauka Społeczna

NAGRODY I KONKURSY

Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego
Szczecin
Wręczenie nagrody - Marzec
 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Niepokalanów
Finał konkursu - Czerwiec
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
Warszawa
Wręczenie nagrody - Czerwiec
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
Katowice
Wręczenie nagrody - Wrzesień
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
Warszawa
Rozpoczęcie festiwalu - Październik
Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża
Koszalin
Wręczenie nagrody - Październik
Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego
Olsztyn
Wręczenie nagrody - Październik
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego
Białystok
Wręczenie nagrody - Listopad

.

Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej
Kielce
Otwarcie ekspozycji - Listopad

 

.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”
Płock
Gala finałowa - Listopad

 

.