Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XIII Spotkanie Młodych z Biblią

XIII Spotkanie Młodych z Biblią JASNA GÓRA w 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II – wdzięczni za dar życia Papieża Polaka i Jego ocalenie po zamachu   13 maja 2020 13:30 Msza Święta dziękczynna w 39. rocznicę ocalenia…

Respirator dla szpitala

W czasie epidemii koronawirusa niezwykle ważne są wszelkie gesty solidarności i więzi z ludźmi potrzebującymi pomocy i z personelem medycznym, który z poświęceniem wykonuje swoją misję. Dlatego Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez służbę zdrowia w związku…

Zdalna szkoła

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Fundacja „Civitas Christiana” dostrzegając potrzebę wsparcia procesu zdalnego kształcenia, przekazała najbardziej potrzebującym rodzinom 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym bezpieczną i zdalną naukę pozostając w domu.

List Ojca Świętego do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

LIST OJCA ŚWIĘTEGO DO WSZYSTKICH WIERNYCH NA MAJ 2020 r.   Drodzy bracia i siostry, Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca…

Komunikat w sprawie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

Komunikat w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem…