Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Misja

Jesteśmy organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

slide

Apel Prezydium ZG do Parlamentarzystów i Prezydenta RP z dnia 13 lutego 2007 r.

Apel Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Parlamentarzystów i Prezydenta RP z dnia 13 lutego 2007 r. .

slide

Okiem Magica

Zamieszczamy poniżej fragment z dyskusji o ostatnich wydarzeniach w projekcie Mambo.

slide

Komentarz Phila Taylora

Phil Taylor, jeden ze współtwórców sukcesu Mambo, opublikował na Forum OSM swój komentarz. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tej wypowiedzi.

slide

Wytrzymajcie z nami

Rey 404 Gigataras call – ‚Stingrey’ – członek Team Core opublikował na wholesale mlb jerseys forum OSM post „Wytrzymajcie z nami”. Poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie.