Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie polityki państwa na rzecz rodziny

3. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie polityki państwa na rzecz rodziny Podstawowym sprawdzianem służebności państwa i jego struktur wobec narodu jest ich skuteczność w kształtowaniu, formułowaniu i realizowaniu najszerzej pojmowanej polityki na rzecz rodziny. Tym programowym przeświadczeniem…

slide

Stanowisko ZG w sprawie resortowego projektu reformy systemu edukacji

2. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie resortowego projektu reformy systemu edukacji 1. Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej założenia reformy ograniczają system edukacji w Polsce do systemu szkolnictwa od przedszkola do studiów doktoranckich. Wykluczenie z polskiego systemu edukacji…

slide

Stanowisko ZG w sprawie samorządowej, administracyjnej

1. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie samorządowej, administracyjnej i terytorialnej reformy państwa. 1. Uważamy, że państwo polskie jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkie zadania państwa mają charakter służebny, a jego głównym celem powinno być organizowanie społeczeństwa…

slide

Oświadczenie Gnieźnieńskie Zarządu Głównego

Oświadczenie Gnieźnieńskie Zarządu GłównegoStowarzyszenia „Civitas Christiana” Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, wsłuchując się w wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II i Episkopatu Polski do ponownego przeprowadzenia – w obliczu wielkich rocznic w Kościele powszechnym i w Polsce – rachunku sumienia, wybaczenia krzywd…