Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

PROTEST W OBRONIE ŻYCIA

W związku z oburzającym wyrokiem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którym ukarano Rząd Polski za to, że córka pani Alicji Tysiąc mogła się urodzić, Komitet Społeczny Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski przygotował protest do…

slide

Uchwała ZG w sprawie zadań programowych w 2008 roku.

Uchwała Nr 9/ZG/2007 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie zadań programowych w 2008 roku.                                                                                      § 1.1. „Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy — i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli,…

slide

Społeczeństwo

STUDIA – PRACE BADAWCZE – DOKUMENTY Z ZAKRESU NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA Wersja włoska:FUNDACJA«GIUSEPPE TONIOLO»WERONA Wersja polska: KATOLICKIESTOWARZYSZENIE«CIVITAS CHRISTIANA»WARSZAWA DWUMIESIĘCZNIK ♦ ROK XV (XI) ♦ PL ISSN 1426-4196 Wydawca:INSTYTUT WYDAWNICZY«PAX» Redaktor strony:Paweł Borkowski Ostatnia modyfikacja:23.01.2006 NUMER BIEŻĄCYNUMERY ARCHIWALNE SPIS TREŚCI ROCZNIKÓW…