Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Oświadczenie Prezydium ZG w sprawie Krzyża w Oświęcimiu

1. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie Krzyża w Oświęcimiu Obozy masowej zagłady ludzi i narodów są wytworem tej cywilizacji, która wszędzie na świecie pozostawia po sobie znane i nieznane groby milionów ludzi, ślady potwornych cierpień…

slide

List otwarty w sprawie zmian podatkowych

List otwarty w sprawie konieczności odstąpienia przez Rząd od propozycji zmian podatkowych, zagrażających finansowym podstawom egzystencji organizacji pozarządowych w Polsce Z największym niepokojem dowiadujemy się, że w projektach ustaw podatkowych (PIT i CIT), skierowanych przez Rząd pod obrady Parlamentu, znalazły…

slide

Stanowisko ZG w sprawie wyborów samorządowych w 2006 roku.

Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"w sprawie wyborów samorządowych w 2006 roku. 1. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" wielokrotnie i konsekwentnie podkreślało, że prawdziwa demokracja winna opierać się na trwałych wartościach i fundamentalnych zasadach: godności każdej osoby ludzkiej, poszanowaniu praw człowieka, rodziny…

slide

Uchwała ZG w sprawie zadań programowych w 2007 roku.

Uchwała Nr 4/ZG/2006 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"w sprawie zadań programowych w 2007 roku.                                                                                         § 1.1. Patriotyzm jest postawą miłości Ojczyzny i otwartości człowieka wobec świata wartości, stanowiących ojczyste środowisko życia człowieka i jego wspólnot. Poprzez patriotyzm każdy konkretny…

slide

Apel w sprawie projektowanych zmian podatkowych

Apel Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”do Sejmu i Senatu RP w sprawie projektowanych przez Rząd RP zmian podatkowych zagrażających finansowym podstawom funkcjonowania organizacji pozarządowych Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z największym niepokojem obserwuje propozycje rządowe zmian podatkowych uderzające…