Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko Prezydium ZG wobec eskalacji strategii przemocy i wojny

7. Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wobec eskalacji strategii przemocy i wojny Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” potępia rozwiązywanie trudnych problemów współczesnego świata metodami przemocy.Wojny, terroryzm i przemoc prowadzą jedynie do eskalacji cywilizacji śmierci, odwetu i masowych nieszczęść…

slide

Oświadczenie Prezydium ZG w sprawie wykorzystywaniu mediów publicznych

6. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyraża kategoryczny protest przeciwko wykorzystywaniu mediów publicznych, zwłaszcza Telewizji Polskiej, do perfidnej kampanii, realizowanej metodami czasu minionego, skierowanej prze-ciwko Radiu Maryja, usiłującej wywołać niepokój…

slide

Stanowisko Prezydium ZG wobec sytuacji w świecie spowodowanej atakiem terrorystycznym w USA

5. Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wobec sytuacji w świecie spowodowanej atakiem terrorystycznym w USA Polska niejednokrotnie w swych dziejach doświadczała tragicznych skutków barbarzyńskich agresji w skali obejmującej całe społeczeństwo. Szczególnie w XX wieku doświadczyli-śmy ludobójczego totalitaryzmu…

slide

Stanowisko Prezydium ZG w sprawie rekoncesji dla Radia Maryja

4. Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie rekoncesji dla Radia Maryja Radio Maryja jest ogólnopolską rozgłośnią katolicką, służącą równocześnie środowiskom polskim poza granicami ojczystego kraju codziennym przekazem informacji oraz programów formacyjnych i religijnych, niezbędnych dla krzewienia…

slide

Oświadczenie Prezydium ZG w sprawie emisja filmu pt. „Jan Paweł II. Papież Tysiąclecia”

3. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Emisja filmu pt. „Jan Paweł II. Papież Tysiąclecia” w Programie 1 TVP w dniu 16 paź-dziernika 2000 r. jest kolejnym i jakże wymownym dowodem wykorzystywania publicznych mediów do szerzenia fałszywego obrazu…