Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Logo

Emblemat- LOGO Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Logo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" przedstawia stylizowany fragment (siedemnasta kwatera) Drzwi Gnieźnieńskich, na którym szczątki św. Wojciecha męczennika przenoszone są uroczyście na miejsce pochówku, fundując duchowe – chrześcijańskie podwaliny państwa polskiego. Od momentu złożenia…

slide

Nazwa

Civitas Christiana, te łacińskie słowa oznaczają "społeczność chrześcijańską", czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, wspólnoty ludzkiej czyli społeczeństwa i narodu oraz państwa. Civis obywatel, ten który obdarzony jest godnością osoby ludzkiej,…

slide

Statut

STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „ CIVITAS CHRISTIANA” Rozdział I. PRZEPISY OGÓLNE § 1 1. Organizacja nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Miasto stołeczne Warszawa. § 2 1….

slide

Polecane strony

  Portale www.opoka.org.pl www.mateusz.pl www.katolik.pl www.bosko.pl Konferencja Episkopatu Polski http://www.episkopat.pl/ http://nowaewangelizacja.org/ Diecezje Białostocka www.bialystok.opoka.org.pl Bielsko – Żywiecka www.diecezja.bielsko.pl Bydgoska www.diecezja.byd.pl Częstochowska www.adiec.czest.niedziela.pl Drohiczyńska www.drohiczyn.opoka.org.pl Elbląska www.diecezja.elblag.opoka.org.pl Ełcka www.diecezja.elk.pl Gdańska www.diecezja.gda.pl Gliwicka www.kuria.gliwice.pl Gnieźnieńska www.archidiecezja.pl Kaliska www.diecezja.kalisz.pl Katowicka www.archidiecezja.katowice.pl Kielecka www.kielce.opoka.org.pl…