Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie sytuacji demograficznej Polski

7. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie sytuacji demograficznej Polski Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od lat podejmuje różnorakie działania służące umacnianiu etosu rodziny oraz inicjatywy na rzecz pronatalistycznej polityki ludnościowej. Z wielką troską i niepokojem obserwujemy występujące w…

slide

Apel o poszanowanie godności i praw człowieka

Apel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”o poszanowanie godności i praw człowieka Podjęty przed dziesięcioma laty proces reform społecznych, politycznych i gospodarczych odmienia polską rzeczywistość na demokratyczną i bardziej nowoczesną. Równocześnie jednak procesowi temu towarzyszą ludzkie niepokoje, krzywdy i nowe niesprawiedliwości. Dobro,…

slide

Stanowisko ZG w sprawie integracji Polski ze strukturami europejskimi

5. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie integracji Polski ze strukturami europejskimi Nową jedność Europy, jeśli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i…

slide

Apel o udział w wyborach samorządowych

Apel Zarządu Głównegodo członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”o udział w wyborach samorządowych Zbliżające  się  wybory  samorządowe  stanowią  nową jakość w naszym życiu publicznym. Społeczności lokalne i regionalne stoją przed dużą szansą uzyskania swej pełnej podmiotowości w życiu politycznym,…

slide

Stanowisko ZG w sprawie polityki państwa na rzecz rodziny

3. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie polityki państwa na rzecz rodziny Podstawowym sprawdzianem służebności państwa i jego struktur wobec narodu jest ich skuteczność w kształtowaniu, formułowaniu i realizowaniu najszerzej pojmowanej polityki na rzecz rodziny. Tym programowym przeświadczeniem…