Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG wobec tendencji do wykluczania wartości chrześcijańskich z konstytucyjnych zasad

21. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”wobec tendencji do wykluczania wartości chrześcijańskich z konstytucyjnych zasad jedności Europy Europa szuka nowej drogi ku pokojowej przyszłości, opartej na wartościach wspólnych dla wszystkich narodów europejskich. Dążenia te potwierdza także Unia Europejska w…

slide

Stanowisko ZG wobec wyborów samorządowych

20. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"wobec wyborów samorządowych Działalność samorządowa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” stanowi podstawę uczestnictwa naszego środowiska w życiu publicznym.Od lat wspieramy naturalne procesy samoorganizowania się społeczeństwa. Służy im inicjowanie i dbałość o rozwój różnych form…

slide

Uchwała ZG w sprawie wyborów samorządowych

19. Uchwała Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"w sprawie wyborów samorządowych Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" opowiada się za budowaniem unitarnego państwa opartego na zasadach pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego.Samorząd terytorialny jest jedną z podstawowych płaszczyzn i odpowiedzialności katolików świeckich w…

slide

Stanowisko ZG w sprawie antyrodzinnej polityki rządu

18. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie antyrodzinnej polityki rządu Wyrażamy sprzeciw wobec działań Rządu Premiera L. Millera likwidacji zasiłku porodowe-go, ograniczenia kręgu osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku rodzinnego, wycho-wawczego i alimentacyjnego, propozycji skrócenia urlopu macierzyńskiego godzących w…

slide

Stanowisko ZG wobec wyborów parlamentarnych 2001

17. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana"wobec wyborów parlamentarnych 2001   Zbliżające się wybory parlamentarne zdają się wyznaczać nową cezurę w kształtowaniu się ładu demokratycznego w Polsce po odzyskaniu przez Naród suwerenności politycznej w 1989 roku. Polska jest dzisiaj…