Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Formacja

Formacja jest podstawą pracy w Stowarzyszeniu. Dokumenty soborowe przypominają, że jest to uświadomienie sobie poprzez katolicki laikat specyficznego powołania oraz skuteczna realizacja własnego posłannictwa wśród wspólnoty wierzących. (zob. Lumen Gentium 33) „Aby to uczestnictwo – mówi Jan Paweł II w…

slide

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA

      OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA 2012 rok 22-24 marca Rekolekcje Wielkopostne ; Kalwaria Zebrzydowska   13-14 kwietnia XXVIII Sympozjum " Stąd Nasz Ród" i XIX Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha; Gniezno 22 kwietnia X Marsz dla Życia; Szczecin 10-11 maja…

slide

Sesja naukowa: Od PAX-u do Civitas Christiana

30-31 stycznia odbyła się w Domu Pielgrzyma AMICUS im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie sesja naukowa Od PAX-u do Civitas Christiana. Uczestniczyli w niej historycy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz działacze Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"…

slide

>> Polityka w służbie godności człowieka

Jakiego Boga do ducha weźmiesz, Na tego podobieństwo stworzony będziesz. Adam Mickiewicz

slide

>> Prymas Tysiąclecia o Kościele

W tak krótkiej wypowiedzi nie sposób przedstawić obszerniej i dokładniej wizji i spraw Kościoła w nauczaniu i posłudze Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dlatego to, co tu się znajduje należy traktować jedynie jako wstępne ujęcia tego ważnego i obszernego…