Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy

26. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy Procesy jednoczenia się Europy są zakłócane przez idee i działania zmierzające do budowania Unii Europejskiej na historycznych fałszach i kłamstwach. Nie ustał jeszcze spór…

slide

Stanowisko ZG w sprawie nowego projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej

25. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie nowego projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej Przyłączamy się do apelu Ojca Świętego Jana Pawła II i nalegań biskupów polskich o uwzględnienie w przyszłym Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kontynentu….

slide

Stanowisko ZG w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej

24. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wobec przyjętego projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który wprowadza do wartości i zasad Unii fałszywą wizję Europy i ogranicza podmiotowość narodów i…

slide

Stanowisko ZG w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

23. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana"w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wielokrotnie pozytywnie odnosiło się do idei integracji Europy. Już na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w 2000 roku wyraziliśmy pogląd, że po tragicznych doświadczeniach…

slide

Uchwała ZG w sprawie programu działania Stowarzyszenia w roku 2003

22. Uchwała Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie programu działania Stowarzyszenia w roku 2003 Udział Polski w procesie integracji europejskiej, a w konsekwencji wstąpienie do Unii Europejskiej stanowi największe wyzwanie, przed którym stanęliśmy jako naród po 1989 roku. Musimy…