Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Oświadczenie ZG w sprawie poszanowania godności narodu polskiego

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w sprawie poszanowania godności narodu polskiego Zbliża się 60 rocznica dokonania ohydnego mordu na grupie obywateli polskich narodowości żydowskiej w Jedwabnem. Moralny wymiar tego aktu, bez względu na to, kto jest jego sprawcą,…

slide

Protest ZG wobec manipulatorskich praktyk Telewizji Polskiej S.A.

Protest Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wobec manipulatorskich praktyk Telewizji Polskiej S.A. Wyrażamy stanowczy protest wobec manipulatorskich praktyk Telewizji Polskiej S.A., których najnowszym przykładem było wyemitowanie filmu dokumentalnego pt. Dramat w trzech aktach. Wykorzystanie społecznego mechanizmu uwiarygodniania informacji przez…

slide

Oświadczenie ZG w sprawie zagrożeń życia ludzkiego

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie zagrożeń życia ludzkiego 1. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podziela zarówno nadzieje jak i obawy społeczeństwa związane ze skutkami rozwoju nauki i techniki. Stwarza on nowe możliwości leczenia chorób i zapobiegania…

slide

Stanowisko ZG w sprawie wyborów prezydenckich

13. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia " Civitas Christiana"w sprawie wyborów prezydenckich Czynny, świadomy udział w kształtowaniu życia publicznego Rzeczypospolitej jest prawem oraz obowiązkiem katolika i Polaka. Dotyczy to także zbliżających się wyborów prezydenckich. Nie jest nam obojętne kto obejmie…

slide

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania zasady dobra wspólnego jako fundamentu polskiej państwowośc

12. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie poszanowania zasady dobra wspólnego jako fundamentu polskiej państwowości 1. Zachodzące w Polsce od 1989 roku przemiany ustrojowe, polityczno-prawne i gospodarcze umożliwiają uwalnianie się naszego kraju od narzuconych przez ideologię i system…