Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Uchwała ZG w sprawie realizacji zadań programowo-formacyjnych w latach 2004  2008

30. Uchwała Nr 11/ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 28 września 2004 roku w sprawie realizacji zadań programowo-formacyjnych w latach 2004 – 2008                                                                                     § 1. 1) W obliczu rozwoju ideologii antychrześcijańskich, uderzających w godność osoby ludz-kiej,…

slide

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku

29. Uchwała Nr 10 /ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”z dnia 28 września 2004 rokuw sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku 1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2005 roku będzie realizować zadania programowe i formacyjne wynikające z dokumentów…

slide

Stanowisko ZG w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

28. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie Wyrażamy stanowczy protest wobec przygotowanego przez posłów SLD projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy nr 3215). Proponowane w nim rozwiązania wprowadzają całkowitą swobodę zabijania dzieci…

slide

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2004 roku

Uchwała Nr 52/ZG/2003 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2004 roku                                                                                          § 1. 1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2004 roku będzie kontynuować ubiegłoroczne zadania programowe, związane…

slide

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy

26. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy Procesy jednoczenia się Europy są zakłócane przez idee i działania zmierzające do budowania Unii Europejskiej na historycznych fałszach i kłamstwach. Nie ustał jeszcze spór…