Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

XV Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha w Gnieźnie

W dniach 12 – 13 kwietnia 2008 r. odbyła się w Gnieźnie XV Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do grobu św. Wojciecha oraz XXIV Sympozjum „Stąd Nasz Ród”. Pielgrzymkę zainaugurowała Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem JE. abp. Henryka…

slide

Spotkanie Młodych z Biblią

Serdecznie zapraszamy finalistów diecezjalnych XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wraz z opiekunami do udziału w częstochowskim Spotkaniu Młodych z Biblią w dniach 13 i 14 maja br. Jasna Góra jest nader szczególnym Domem Matki, Domem, gdzie dzięki obecności, wierze i…

slide

Kilka słów o …

    Jesteśmy zespołem młodych ludzi, działających w Katolickim Stowarzyszeniu "Civitas Christiana".   Zespół ds. Młodzieży tworzą ludzie o zróżnicowanym doświadczeniu, umiejętnościach i zainteresowaniach. Pochodzimy z wielu stron Polski i mimo, że jesteśmy zbiorem indywidualności i bardzo się od siebie…

slide

Koncert

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków organizuje Koncert w dniu 9 kwietnia 2008r. o godz. 15.00. W programie wystąpią studentki z klasy prof. Bożeny Betley, przy fortepianie Małgorzata Kluźniak-Celińska.   Terminy następnych koncertów: 14.05.2008r. godz. 15.00 11.06.2008r. godz. 15.00

slide

Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Laureaci XXIV Edycji: /Zakrzewo 26.04.2008r./ Ks. prałat Andrzej Choroba (Zakrzewo) Za ożywianie kultu Matki Bożej Radosnej. Mgr Franciszek Łuczko (Szczecin) Za nauczanie historii Polski a szczególnie za upamiętnianie historii w Medalierstwie. Prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (Gogolin) Za niestrudzoną…