Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Uchwała ZG w sprawie zadań programowych w 2007 roku.

Uchwała Nr 4/ZG/2006 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"w sprawie zadań programowych w 2007 roku.                                                                                         § 1.1. Patriotyzm jest postawą miłości Ojczyzny i otwartości człowieka wobec świata wartości, stanowiących ojczyste środowisko życia człowieka i jego wspólnot. Poprzez patriotyzm każdy konkretny…

slide

Apel w sprawie projektowanych zmian podatkowych

Apel Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”do Sejmu i Senatu RP w sprawie projektowanych przez Rząd RP zmian podatkowych zagrażających finansowym podstawom funkcjonowania organizacji pozarządowych Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z największym niepokojem obserwuje propozycje rządowe zmian podatkowych uderzające…

slide

Uchwala ZG w sprawie zadania programowego w 2006 roku.

Uchwala Nr 7/ZG/2005 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie zadania programowego w 2006 rok                                                                                         § 1.1. Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo nadał mu niepowtarzalną i niezbywalną godność, która jest fundamentem porządku społecznego i niezbędnym…

slide

Uchwała ZG w sprawie przyjęcia do realizacji programu pracy formacyjnej

Uchwała Nr 5/ZG/2005 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie przyjęcia do realizacji programu pracy formacynej                                                                                         § 1.Zarząd Główny przyjmuje do realizacji program pracy formacyjnej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.                                                                                         § 2.Tekst wymienionego w § 1 programu pracy formacyjnej…

slide

Oświadczenie ZG w sprawie Narodowego Dnia Życia

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie obchodów Narodowego Dnia Życia 1. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyraża nadzieję, że ustanowiony decyzją Sejmu RP Narodowy Dzień Życia oraz Dzień Świętości Życia staną się okazją nie tylko do…