Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Oświadczenie ZG w sprawie zagrożeń życia ludzkiego

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie zagrożeń życia ludzkiego 1. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podziela zarówno nadzieje jak i obawy społeczeństwa związane ze skutkami rozwoju nauki i techniki. Stwarza on nowe możliwości leczenia chorób i zapobiegania…

slide

Stanowisko ZG w sprawie wyborów prezydenckich

13. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia " Civitas Christiana"w sprawie wyborów prezydenckich Czynny, świadomy udział w kształtowaniu życia publicznego Rzeczypospolitej jest prawem oraz obowiązkiem katolika i Polaka. Dotyczy to także zbliżających się wyborów prezydenckich. Nie jest nam obojętne kto obejmie…

slide

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania zasady dobra wspólnego jako fundamentu polskiej państwowośc

12. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie poszanowania zasady dobra wspólnego jako fundamentu polskiej państwowości 1. Zachodzące w Polsce od 1989 roku przemiany ustrojowe, polityczno-prawne i gospodarcze umożliwiają uwalnianie się naszego kraju od narzuconych przez ideologię i system…

slide

Stanowisko ZG w sprawie projektowanej ustawy o miejscach pamięci narodowej

11. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie projektowanej ustawy o miejscach pamięci narodowej Propozycja kompleksowego uporządkowania problematyki ochrony miejsc pamięci narodowej, określenie zasad ich ustanowienia, utrzymywania i likwidacji oraz poszanowania przez działalność o charakterze politycznym bądź gospodarczym czyni…

slide

Stanowisko ZG w sprawie emisji programu Radia Maryja

10. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie emisji programu Radia Maryja   Dostosowanie zakresu częstotliwości nadawania programów radiowych UKF do międzyna-rodowych standardów nie może być wykorzystywane do ograniczania zasięgu oddziaływania bądź likwidacji rozgłośni katolickich. Protestujemy przeciwko polityce koncesyjnej…