Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie emisji programu Radia Maryja

10. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie emisji programu Radia Maryja   Dostosowanie zakresu częstotliwości nadawania programów radiowych UKF do międzyna-rodowych standardów nie może być wykorzystywane do ograniczania zasięgu oddziaływania bądź likwidacji rozgłośni katolickich. Protestujemy przeciwko polityce koncesyjnej…

slide

Stanowisko ZG w sprawie realizacji reformy samorządowej

9. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie realizacji reformy samorządowej 1. Samorząd stał się najbardziej skuteczną i stabilną siłą polskich przemian po 1989 roku. Mimo trudnych warunków funkcjonowania, szczególnie finansowych i braku jasnego podziału kompetencji między szczeblem centralnym,…

slide

Stanowisko ZG w sprawie polityki kulturalnej państwa

8. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie polityki kulturalnej państwa Liberalno-rynkowy charakter przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych w Polsce wywiera zbyt często destrukcyjny wpływ na sferę kultury. Stały spadek nakładów finansowych państwa i samorządów terytorialnych na kulturę…

slide

Stanowisko ZG w sprawie sytuacji demograficznej Polski

7. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie sytuacji demograficznej Polski Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od lat podejmuje różnorakie działania służące umacnianiu etosu rodziny oraz inicjatywy na rzecz pronatalistycznej polityki ludnościowej. Z wielką troską i niepokojem obserwujemy występujące w…

slide

Apel o poszanowanie godności i praw człowieka

Apel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”o poszanowanie godności i praw człowieka Podjęty przed dziesięcioma laty proces reform społecznych, politycznych i gospodarczych odmienia polską rzeczywistość na demokratyczną i bardziej nowoczesną. Równocześnie jednak procesowi temu towarzyszą ludzkie niepokoje, krzywdy i nowe niesprawiedliwości. Dobro,…