Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Warszawa

Głównym celem Festiwalu jest: 

- popularyzacja Katolickiej Nauki Społecznej w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji, 
- integracja środowisk realizujących zasady Katolickiej Nauki Społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie, 
- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

www.festiwalkns.pl

 

 

Jest nas wielu! – II Festiwal KNS

„Obywatel – polityk – przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym” – to hasło towarzyszyło tegorocznemu II Festiwalowi Katolickiej Nauki Społecznej, który odbył się w dniach 2 i 3 października w salach Pałacu Prymasowskiego (Hotel Bellotto).

Rozpoczęła się akredytacja dla mediów na II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Akredytacja dla dziennikarzy pragnących relacjonować II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie, który odbędzie się w dniach 2-3 października, trwa do 30 września.