Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Warszawa

Głównym celem Festiwalu jest: 

- popularyzacja Katolickiej Nauki Społecznej w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji, 
- integracja środowisk realizujących zasady Katolickiej Nauki Społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie, 
- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

www.festiwalkns.pl

 

 

Relacja z IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej

W dniach 18-19 września 2020 roku w Warszawie odbył się IV Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem refleksji nad kondycją Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do nowych uwarunkowań. IV Festiwal okazał się wyjątkowy. Zaplanowane w jego…