Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Warszawa

Głównym celem Festiwalu jest: 

- popularyzacja Katolickiej Nauki Społecznej w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji, 
- integracja środowisk realizujących zasady Katolickiej Nauki Społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie, 
- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

www.festiwalkns.pl

 

 

Drugi dzień III Festiwalu za nami!

Dwa dni przepełnione Katolicką Nauką Społeczną już się zakończyły. III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbył się w dniach 18-19 października i był odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna Kościoła była żywa w otaczającym nas świecie. Drugi dzień III Festiwalu…