Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

5-6 października 2017 r. Warszawa

Głównym celem Festiwalu jest: 

- popularyzacja Katolickiej Nauki Społecznej w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji, 
- integracja środowisk realizujących zasady Katolickiej Nauki Społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie, 
- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

www.festiwalkns.pl

 

 

Podsumowanie I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie

Mówiliśmy, że biznes może być drogą do świętości, że każda forma życia publicznego jest drogą do świętości – mówił na podsumowaniu I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej ks. Dariusz Wojtecki.

„KNS wektory i sektory” – III debata ekspercka I Festiwalu KNS (WIDEO)

Na temat kierunków katolickiej nauki społecznej i wyzwań, jakie niesie ewangelizacja różnych wymiarów życia społecznego rozmawiali eksperci w debacie „KNS wektory i sektory”, która odbyła się 5 października 2017 r. w ramach I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie.