Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nasza misja

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

OKWB

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

COFKS

Centralny Ośrodek Formacji Katolicko Społecznej

Nagrody

Nagrody i konkursy Stowarzyszenia

Dołącz do nas

Dołącz do grona wspólnoty katolików świeckich

IX Ogólnopolskie Spotkanie Młodych
z Biblią 2016

36 Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana" na Jasną Górę

Finał XX Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej (2016)

sierpien wrzesien

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana”

Miesiące, w których ukazuje się niniejsze wydanie, wciąż jeszcze są okresem letniego odpoczynku. W przerwie od pracy czy nauki udajemy się tam, gdzie możemy wypocząć, nabrać nowych sił, spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy, poznać nowe miejsca albo przeciwnie, powrócić…

spoleczenstwo_strona_główna_2016

Nowy numer

Redakcja dwumiesięcznika Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła serdecznie zaprasza do zapoznania się z najnowszy numerem pisma, które ukazało się pod tytułem Sobór Watykański II i co dalej? Zobacz spis treści oraz wybrane artykuły: Społeczeństwo…

komunikat-2

KOMUNIKAT Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Katowice, dnia 29 czerwca 2016 r.   KOMUNIKAT KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, obradująca w składzie: Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący Maciej Szepietowski – sekretarz Prof. dr hab. Franciszek Marek –…

zadania programowej

Zadania programowe Stowarzyszenia na lata 2016-2020

UCHWAŁA Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia  11 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia głównych zadań programowych Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020.       Jako katolicy i Polacy, zrzeszeni we wspólnocie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, potwierdzamy wolę…

tozsamosc kopiuj

Tożsamość „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia  11 czerwca 2016 r. w sprawie:  przyjęcia dokumentu „Tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”. § 1. Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” postanawia przyjąć dokument określający tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” o…