Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nasza misja

Jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami. W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno – społeczny w naszej Ojczyźnie.

OKWB

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

COFKS

Centralny Ośrodek Formacji Katolicko Społecznej

Nagrody

Nagrody i konkursy Stowarzyszenia

Dołącz do nas

Dołącz do grona wspólnoty katolików świeckich

Reportaż: Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

43. Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

styczen_2017-kopiuj

Nowy Numer

Wchodzimy w Nowy Rok Pański – 2017. Można powiedzieć, że ten nadszedł niepytany, jak wszystkie minione, posuwając w czasie nasze metryki. Każdy dostrzega chyba wciąż przyspieszający rytm codzienności. Mówi się o zarządzaniu czasem. Ktoś niedawno zwrócił mi jednak uwagę na…

pietrzak-transmisja

Powołanie Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka w nowym składzie

DECYZJA NR 18 / 2016 Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 10 listopada 2016 roku

wyszynski1

Prymas Wyszyński nieznany

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza na promocję książki pt. Prymas Wyszyński nieznany z udziałem autorów: ks. Bronisława Piaseckiego – ostatniego kapelana Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz red. Marka Zająca, które odbędzie się w środę 30 listopada 2016 r. o…

4_2016_spoleczenstwo-kopiuj

Nauczanie społeczne Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła.

listopad-kopiuj

Wychowanie ku wartościom

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania