Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia

3 sierpnia przypada 119. rocznica urodzin oraz 96. Rocznica święceń kapłańskich kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W tym szczególnym dniu zapraszamy do modlitwy w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.