Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Relacja z IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej

W dniach 18-19 września 2020 roku w Warszawie odbył się IV Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem refleksji nad kondycją Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do nowych uwarunkowań.

IV Festiwal okazał się wyjątkowy. Zaplanowane w jego ramach wydarzenia były pierwszymi w naszym środowisku, które odbyły się na szeroką skalę po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią, dodatkowo przeprowadzono je wyłącznie w formie transmisji online. Tym bardziej jednak, w obliczu bieżącej sytuacji, szukanie odpowiedzi na trudne pytania było potrzebne.

Pierwszy dzień Festiwalu rozpoczął się od Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Dariusza Wojteckiego. Nasz asystent krajowy podkreślił wkład wspólnoty „Civitas Christiana” w budowanie społeczeństwa wiernego Ewangelii w różnych sferach życia.

Szukanie dróg przechodzenia od teorii do praktyki jest nieodzowne, aby być wiarygodnymi uczestnikami życia społecznego i pociągać innych do takiego życia w duchu katolickiej nauki społecznej. Bo katolicka nauka społeczna jest przede wszystkim antropologią. Jej punktem wyjścia jest człowiek jako osoba w relacji do Boga, ludzi i świata – podkreślił ks. Dariusz.

Słowo powitania do uczestników skierował gospodarz uroczystości, Maciej Szepietowski, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Należy podkreślić, że Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to pierwsze wydarzenie Stowarzyszenia organizowane po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią. Niezmiennie staramy się udzielać odpowiedzi na mnożące się w dzisiejszym czasie pytania. Pragniemy podziękować ludziom, którzy mobilizowali nas, aby Festiwal trwał dalej, aby mimo różnych przeszkód odbył się. Zrobimy wszystko, aby nie zawieść tych głosów i inspiracji – tak, aby Festiwal oddziaływał na środowisko zewnętrzne przez cały rok.

W trakcie Festiwalu odbyły się dwie debaty, w których udział wzięli eksperci z zakresu Unii Europejskiej. W pierwszej z debat pt. „Zjednoczona, ale nie solidarna – czy to koniec Unii Europejskiej?”  paneliści przeanalizowali rolę obecnych wydarzeń w funkcjonowaniu unijnych struktur w odniesieniu do państw narodowych.

W dyskusji udział wzięli: prof. Tomasz Grosse, prof. Mirosław Piotrowski oraz Michał Drozdek. Moderatorem debaty był red. Łukasz Warzecha.

Jak Unia Europejska powinna zareagować na pandemię w odniesieniu do poszczególnych państw? Już w początkowej fazie rozprzestrzeniania się wirusa pojawiały się głosy, że Wspólnota nie odgrywa żadnej realnej roli w hamowaniu negatywnego zjawiska, czy jest to więc objaw głębokiego kryzysu? Czy solidarność europejska istnieje? – rozpoczął debatę red. Łukasz Warzecha.

W drugiej debacie pt. ,,Wyż czy niż – gospodarcze prognozy dla Polski?’’ goście zmierzyli się z tematem, który nurtuje w dzisiejszym świecie każdego z nas: jak pandemia wpłynie na rynek? Jak bardzo odczuwalne będą skutki kryzysu?

Jako prelegenci wystąpili: prof. Witold Orłowski, dr Artur Bartoszewicz oraz Cezary Kazimierczak. Moderatorem debaty był red. Rafał Woś.

Jaki jest związek między katolicką nauką społeczną? W dobie kryzysu, jakie są współczesne wyzwania? – tymi słowami rozpoczął red. Rafał Woś.

Pierwszy dzień Festiwalu podsumował Tomasz Nakielski, Prezes Fundacji ,,Civitas Christiana’’.

Pandemia nie pozwoliła na rozmach w organizacji IV edycji Festiwalu, ale pozwoliła na wyjście do przestrzeni wirtualnej. Trudny czas jeszcze bardziej zmusił nas do zadawania ważnych pytań, wszak prawidłowością jest, że obliczu różnorodnych zagrożeń zaczynamy szukać rozwiązań. Festiwal umożliwia spotkanie ,,widzieć’’ z ,,działać’’, w takim ujęciu katolicka nauka społeczna staje się komplementarna.

Nowa rzeczywistość pokazała, że Unia Europejska jest zjednoczona traktatami i procedurami, ale nie solidarnością. Festiwal ma być świętem wszystkich tych, którzy swoją codzienną pracą dokładają starań do formułowania przepisów. Chcemy, aby Festiwal był otwarty, aby inspirował – mówił Prezes.

Na drugi dzień Festiwalu zaplanowano bezpłatne warsztaty eksperckie online pt. „Tylko dla dorosłych? Pierwsze kroki w biznesie i polityce’’. Skierowano je do wszystkich zainteresowanych tematyką katolickiej nauki społecznej, ale w szczególności do ludzi młodych, którzy stawiają pierwsze samodzielne kroki w sferze gospodarczej, społecznej i samorządowej.

Warsztaty dotyczące początków w biznesie poprowadził Robert Tarantowicz, moderatorem był Kamil Sulej. Prelegent odwołując się do przykładów ze swojego życia przybliżył słuchaczom czynniki związane z zakładaniem własnej firmy, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia w całym procesie. Wskazał 3 filary, na których opiera się na każdy biznes: idea, sprzedaż, finansowanie. Aby je zweryfikować, zachęcał do przeprowadzenia „testu babci”, polegającym na przedstawieniu babci jako osobie bardzo doświadczonej i pozytywnie do nas nastawionej założeń biznesu. Jeżeli odbiór będzie pozytywny, nasze koncepcje są logiczne. Jeżeli już na tym etapie coś jest niezrozumiałe, powinniśmy jeszcze raz wszystko przemyśleć.

Robert Tarantowicz podkreślił, że prowadzenie własnej firmy to coś więcej niż realizacja własnych celów i ambicji. To przede wszystkim ludzie, za których jesteśmy odpowiedzialni i dobro społeczne, do którego wytworzenia powinniśmy dążyć. Na końcu i tak najważniejsze jest pytanie: po co mi ten biznes, czy tylko dla realizacji prywatnych aspiracji i wzbogacenia się? Jeżeli tak, powinniśmy wrócić do samego początku i zweryfikować swoje plany.

Drugie warsztaty dotyczące początków w polityce poprowadził Krzysztof Bosak, moderatorem był Mateusz Zbróg. Polityk od początku podkreślał, że w społeczeństwie panuje mylne przeświadczenie o uprawianym przez niego zawodzie – często zapomina się o pernamentnym stresie i presji, które mu towarzyszą.

Prelegent wymienił 4 etapy zaangażowania politycznego (im dalszy etap, tym wyższy poziom napięcia i wkładanej energii): wejście w życie społeczne, wejście w życie polityczne, rywalizacja o władzę, sprawowanie władzy. Omawiając je, poseł dał młodym ludziom wiele wskazówek, m.in. konieczność włączania się w działalność organizacji społecznych, pracowanie nad takimi cechami charakteru jak: cierpliwość, ostrożność, odporność psychiczna, danie sobie czasu na spokojny rozwój. Mocno zaakcentował też, że polityk katolicki nie powinien wstydzić się swoich poglądów, a wręcz przeciwnie, mówić o nich głośno.

W trakcie trwania obydwóch warsztatów pojawiały się pytania od słuchaczy. Prelegenci byli proszeni m.in. o wymienienie książek, które mogą okazać się przydatne w danych dziedzinach. Wszystkie zabrane informacje okazały się bardzo przydatne, wprost dla młodych przedsiębiorców i polityków.

Marta Witczak-Żydowo