Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka 2021 r.

VI Festiwal KNS

Szkolenia „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia”

V Festiwal KNS

Pogrzeb o. Jerzego Tomzińskiego

Pielgrzymka Jasna Góra 2021

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka 2021 r.