Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życzenia Wielkanocne

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w sercu swoim,

że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,

ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Powiada bowiem Pismo:

Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony”.

Rzym. 10,9-10

Niech Chrystus odsunie głaz z grobów naszych lęków, przesądów i udręk.

Niech wszystkie ciemności naszej duszy rozjaśni Jego światło.

Niech Zmartwychwstały Baranek obdarzy nas radością i pokojem,

a w nasze serca wleje wiarę, nadzieję i miłość.

 

Członkom, Sympatykom i Pracownikom Katolickiego Stowarzyszenia

„Civitas Christiana” oraz Kadrze Grupy INCO S.A.,

Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Klientom

życzymy radosnych Świąt Wielkiej Nocy!