Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Żołnierze Wyklęci i ich kaci – Tadeusz Płużański

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie zaprasza na spotkanie
z historykiem, pisarzem i publicystą – Tadeuszem Płużańskim. Wykład: „Żołnierze Wyklęci i ich kaci” odbędzie się 10 lutego 2015 r. o godz. 17:00 w lokalu Civitas Christiana w Szczecinie – ul. Kaszubska 20/3.

pluzanski