Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zdalna szkoła

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Fundacja „Civitas Christiana” dostrzegając potrzebę wsparcia procesu zdalnego kształcenia, przekazała najbardziej potrzebującym rodzinom 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym bezpieczną i zdalną naukę pozostając w domu.