Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zapraszamy Państwa do lektury nowego wydania kwartalnika „Społeczeństwo”.

Wśród wybitnych autorów warto zwrócić uwagę na kardynała Luisa Antonio Tagle, arcybiskupa Manili. Jego referat – Wierność i zmiana – wyraża zatroskanie o to, jak Kościół może pozostać niezachwianie przy wierze chrześcijańskiej, kiedy ulega ona zmianom w społeczeństwie i samym Kościele. – Kościół zmienia się lub odnawia, kiedy u jego drzwi Ewangelia spotyka się z wołaniem świata. Abp Józef Kupny z kolei przypomina historię i dylematy rozwoju katolickiej nauki społecznej.

Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, pisze o społecznych konsekwencjach orędzia chrześcijańskiego. – Właśnie w sytuacji pogłębiającego się osłabienia różnych tożsamości, bezkrytycznie i bezładnie wymieszanych, jak też w okresie historycznym, w którym dochodzą do głosu czynniki oligarchiczne i populistyczne, pilnie trzeba docenić na nowo genialność chrześcijaństwa.

W numerze ponadto – przemówienie Ojca Świętego Franciszka do uczestników konferencji Investing for the poor o tym, że nie można tolerować dominacji rynków finansowych nad społecznościami oraz głosy wielu ekspertów. Polecamy szczególnie artykuł autorstwa prof. Anieli Dylus o patriotyzmie gospodarczym.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej publikacji na: spoleczenstwo.civitaschristiana.pl. Będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe naszego kwartalnika.