Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zapowiedź wręczenia XXXIV nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

W najbliższą sobotę, 7 listopada 2020 roku, w 81. rocznicę śmierci księdza dra Bolesława Domańskiego, zostanie wręczona Nagroda jego imienia. Uroczystość odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie o godzinie 12:00, której przewodniczyć będzie JE Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

https://e-civitas.pl/assets/2020/11/przod-domanskiego-zapr__ScaleWidthWzgyMF0.png

Kapituła XXXIV edycji Nagrody im. ks. dra B. Domańskiego tegoroczne Statuetki przyznała ks. Tomaszowi Kancelarczyk za praktyczną realizację zasad obrony życia, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE diecezji koszalińsko-koszalińskiej za działalność na rzecz wychowania w duchu chrześcijańskich wartości oraz pani Halinie Szumiło za działalność dla dobra wspólnego oraz praktyczne rozumienie zasady solidarności.

Bolesław Domański urodził się w rodzinie z dużymi tradycjami patriotycznymi. Po krótkim pełnieniu apostolstwa duszpasterskiego w Złotowie, 16 września 1903 r. została powierzona mu funkcja proboszcza w sąsiedniej parafii Zakrzewo, liczącej 4100 mieszkańców. Od samego początku powierzenia mu tej funkcji władza pruska obawiała się czy to zgodna nominacja, gdyż ks. Domański znany był z antygermanizacyjnych poglądów, które nie miałby swoich zwolenników u władzy. 9 lutego 1933 ks. Bolesław został wybrany na prezesa Związku Polaków w Niemczech, którą to też rolę pełnił do kresu życia. Zwieńczeniem działalności ks. Domańskiego było zorganizowanie w 1938 roku I Kongresu Związku Polaków w Niemczech. Kongres cieszył się zainteresowaniem. Ksiądz Domański wtedy zaś przedstawił słynne „Pięć Prawd Polaków”:

1. „Jesteśmy Polakami”

2. „Polak Polakowi Bratem!”

3. „Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci”

4. „Co dzień Polak Narodowi służy”

5. „Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!”.

Niedługo po Kongresie ks. Bolesław Domański zachorował i został poddany operacji, po której zmarł. Jego pogrzeb odbył się w Zakrzewie.

Ks. Domański skierował kilka słów do Związku Polaków w Niemczech: „Drogą krzyżowa jest życie nasze, zasłana krzyżami niepowodzeń, utarczek, rozczarowań, przeszkód; bądźmy dzielni, krzyże te dzielnie dźwigajmy, nieustraszeni idziemy dalej.”  On sam został odznaczony pośmiertnie Złotym Wawrzynem Akademickim „za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej i krzewienie czytelnictwa wśród Polactwa w Niemczech”.

Nagroda, przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od XXXIV lat osobom, zespołom osób, organizacjom oraz instytucjom funkcjonującym obecnie na historycznej powierzchni społecznej aktywności Patrona tej Nagrody, za wybitną twórczość i działalność w duchu Pięciu Prawd Polaków.