Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Z Prymasem Wyszyńskim w stolicy

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej grze miejskiej ,,Z Prymasem Wyszyńskim w stolicy”.
Przez ruch i poznawanie Warszawy chcemy przybliżyć działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w sposób niekonwencjonalny promować jego nauczanie.

Spotykamy się 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 na Pl. Piłsudskiego w Warszawie.
Zakończenie przewidziane ok. godz. 14:00.
Uczestnicy gry będą poruszać się w centrum miasta poznając miejsca związane ze Stefanem Wyszyńskim.

Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Czekamy na zgłoszenia do 12 września 2016 r. pod adresem www.mazowiecki.civitaschristiana.pl lub poprzez email mazowiecki@civitaschristiana.pl

Regulamin Gry miejskiej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DRUŻYNY W GRZE MIEJSKIEJ

Zał. nr 2_oświadczenie rodzica_do udziału w grze

gra miejska_strona internetowa