Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXXVI edycja Sesji Kolbiańskiej w Oświęcimiu

W 76. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz 29 maja 2017 r. zapraszamy na XXXVI Sesję KolbiańskąWychowanie do wartości w Europie”.

Pod patronatem:

Starosty Powiatu Oświęcimskiego

Prezydenta Miasta Oświęcim

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego

PROGRAM

 godz. 9:30

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Modlitwa przy Ścianie Straceń i złożenie kwiatów w Celi Śmierci św. Maksymiliana

godz. 10:30

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Aula im. Kazimierza Piechowskiego  (budynek Collegium sub Horologio)

10.40 – Wychowanie do miłości Ojczyzny u św. Maksymiliana – red. Tomasz Terlikowski, Warszawa

11.20 – Maryja Matka i Nauczycielka w Pismach św. Maksymiliana – o. Piotr Bielenin OFMConv, Instytut Studiów Franciszkańskich, Kraków

11.50 – Wychowanie czy socjalizacja? W orbicie wartości europejskich – ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski. Papieski Wydział Teologiczny, Fundacja „Obserwatorium Społeczne”, Wrocław

12.20 – Podsumowanie – o. Jan Maria Szewek OFMConv, Kraków

godz. 13:00

Kaplica Sióstr Karmelitanek Bosych

Msza święta pod przewodnictwem ks. Prałata Józefa Niedźwiedzkiego, Oświęcim

Organizatorzy zapewniają dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i powrót do centrum miasta. Autobus odjeżdża z pl. Kościuszki o godz. 9.00

 

Organizatorzy Sesji:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana

ul. Chopina 1, 32-600 Oświęcim

malopolski@civitaschristiana.pl

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim

harmeze@franciszkanie.pl

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

um@um.oswiecim.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ul.Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

sekretariat@pwsz-oswiecim.edu.pl

„Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. (…) Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie.  A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości”

św. Jan Paweł II, Gniezno 3.06.1997 r.