Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Tutaj rozstrzygały się trudności, tutaj przychodziły światła, tutaj rodziły się zwycięstwa.

Stefan kard. Wyszyński, 5 sierpnia 1974 r.

Zbliża się czas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na Jasną Górę. Jak zawsze od 35 lat, tak i w tym roku staniemy w maju przed obliczem naszej Matki i Królowej, by dziękować za wszystko, co otrzymaliśmy jako wspólnota „Civitas Christiana”. Będziemy także przez Jej wstawiennictwo przepraszać za nasze grzechy i słabości oraz prosić o łaski potrzebne dla całego Stowarzyszenia, naszych rodzin i nas samych. Jak zwykle błagać będziemy również o rychłą beatyfikację naszego patrona, kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który nieustannie wskazuje nam jasnogórską wieżę jako punkt odniesienia we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Czas majowego pielgrzymowania zawsze jest związany z rocznicą śmierci tego wielkiego kapłana i Polaka. O wyniesienie do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia będziemy prosić wraz ze św. Janem Pawłem II, który będzie obecny z nami w swoich relikwiach.
Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się także w czas szczególnego przygotowania do 1050. rocznicy chrztu Polski. To właśnie na Jasnej Górze prymas Wyszyński zainicjował Wielką Nowennę – program duszpasterskiego przygotowania ojczyzny do Tysiąclecia Chrześcijaństwa. W ten sposób zapoczątkował wielką pracę nad religijno-moralną odnową narodu, którą po uwolnieniu z więzienia ożywiał i aktualizował. Ten program zawiera pasterską troskę o Kościół i naród oraz heroiczną wiarę, promienną w miłość i zaufanie do Królowej Polski. Droga wyznaczona przez kard. Wyszyńskiego jest dla nas wciąż aktualnym zadaniem, które zwłaszcza jako wspólnota mająca go za patrona musimy podejmować i realizować.

Niech nikogo nie zabraknie przed Obliczem Jasnogórskiej Matki.

Izabela Tyras

Transmisja na żywo z Pielgrzymki „Civitas Christiana” na Jasną Górę – 23 maja godz. 13:00 Zapraszamy!


Program