Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę – Relacja

W dniach 22-23 maja 2015 r. wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” po raz 35 pielgrzymowała na Jasną Górę aby dziękować za otrzymane łaski i dary. Pielgrzymi modli się także za religijno-moralną odnowę narodu.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły relikwie św. Jana Pawła II, które peregrynują po wszystkich oddziałach Stowarzyszenia w Polsce z intencją rychłej beatyfikacji sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, naszego patrona – przypomina Tomasz Nakielski Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Posłuchaj

Poprzez inicjatywy, formacyjne i edukacyjne które podejmujemy dbamy o to aby życie społeczne było przesiąknięte duchem ewangelicznym i nauczaniem społecznym Kościoła – mówi Maciej Szepietowski Prezes Zarządu.

Posłuchaj

Czas majowego pielgrzymowania zawsze jest związany z rocznicą śmierci Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski.