Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXVI Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha

27 i 28 kwietnia po raz XXVI pielgrzymowaliśmy do Gniezna uczestnicząc w dorocznych uroczystościach odpustowych ku czci Św. Wojciecha Patrona Polski. Tegoroczne obchody odbywały się w 70 rocznice ingresu Prymasa Stefana Wyszyńskiego do katedry gnieźnieńskiej oraz w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, w czasie której Papież  odwiedził  Gniezno 3 czerwca 1979 roku. Od kilku też lat  integralną częścią Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana’’ do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie stały się  spotkania Rady Głównej.

W swym wystąpieniu na rozpoczęcie Rady Głównej Przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski, zaznaczył potrzebę profilowana działalności Stowarzyszenia, spoglądania na otaczającą nas rzeczywistość poprzez pryzmat Ewangelii i charyzmatu Stowarzyszenia.  Realizując misję  Stowarzyszenia, nie powinniśmy się  kierować  jakimś populizmem, czy działać w sposób akcyjny. Tworząc Stowarzyszenie ludzi świeckich jesteśmy odpowiedzialni   za realizowanie tylko cząstki działalności i powołania  świeckich, odpowiadając na dzisiejsze znaki czasu, w  trudnym  dla katolicyzmu okresie.

W drugiej części zebrania  członkowie Rady Głównej spotkali się Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. To spotkanie było wyjątkową okazją do refleksji nad misją, drogą i zadaniami naszego Stowarzyszenia w Kościele w Polsce i środowiskach  katolików świeckich.

Mówiąc o uczestnictwie  w życiu społecznym Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę  na zasadniczą różnicę między zaangażowaniem duchowieństwa, a zaangażowaniem świeckich. Pierwsze podstawowe zadanie duchowieństwa, to przekazywać jasne przesłanie Ewangelii,  a jednocześnie zajmować się sferą sacrum, jako podstawową domeną Kościoła. Natomiast rolą ludzi świeckich jest sakralizacja rzeczywistości czyli profanum, uświęcenie rzeczywistości świeckiej, tam gdzie duchowieństwo nie może być obecne, poczynając od małżeństwa i rodziny do  życia wspólnoty narodowej i międzynarodowej.

Ksiądz Arcybiskup poruszył też istotną społecznie kwestię zaangażowania na płaszczyźnie politycznej, ukazując zasadniczą różnicę między aktywnością duchowieństwa, a aktywnością polityczną ludzi świeckich, mówiąc, że w odniesieniu do duchowieństwa nie może istnieć, ani lewica, ani prawica, ani centrum, dla duchowieństwa istnieje jedyna, czwarta  droga , droga Ewangelii. Kościół jest powszechny, uniwersalny, a partia jakakolwiek by nie była przedstawia tylko jakiś interes cząstkowy. Kościół nie powinien angażować się w polityczne w popieranie jakiegokolwiek stronnictwa. Kościół  jest od tego by trzymać się Ewangelii. To  świeccy działający w Kościele powołani są do uświęcania rzeczywistości doczesnej, by inspirować, przemieniać  tę rzeczywistość i nadawać samemu człowiekowi inny społecznie wymiar. Arcybiskup Stanisław  Gądecki wskazał także na potrzebę formacji, dodając, że – wstępem do działalności społecznej, a także  politycznej  powinna być głęboka formacja katolików świeckich. Dlatego dziękuję ,,Civitas Christiana’’ za przybliżanie katolickiej nauki społecznej, za przybliżanie Ewangelii, tak by każdy wiedział, w co naprawdę wierzy, bo wiara nie jest kwestią emocji, wiara jest kwestią intelektu. Arcybiskup wskazał także na niezwykle trudną misję ludzi świeckich w życiu codziennym podkreślając, że  człowiek świecki działający w przedsiębiorstwie, korporacji  nie może swojej wiary  ukrywać, musi odważnie występować jako katolik.  

Następnie członkowie Rady Głównej wzięli udział w nieszporach ku czci Św. Wojciecha sprawowanych w katedrze gnieźnieńskiej, którym przewodniczył Ks.  Biskup Piotr Libera.  Rozpoczynając swoją medytację powiedział –  „ Chcę Kościoła, który nie paktuje z grzechem i nie pozwala sobie na kompromis z diabłem. Kościoła, który wznosi nie mury ale mosty łączące nas z Niemcami i pobratymcami z południa i ze wschodu, mosty, których Gniezno było i pozostanie na zawsze symbolem”. Po wspólnej modlitwie ze Wzgórza Lecha na Wzgórze Zbarskie wyruszyła uroczysta procesja z relikwiami Św. Wojciecha. Tam słowo do zgromadzonych wygłosił Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, a następnie pozdrowienia skierowali biskupi z Niemiec, Łotwy oraz Czech.

W niedzielę uroczystości św. Wojciecha rozpoczęły się procesją ze Wzgórza Zbarskiego na Plac św. Wojciecha, gdzie rozpoczęła się suma odpustowa. Mszy Świętej przewodniczył Abp. Stanisław Budzik, który podkreślił w homilii aktualność nauczania i fenomenu Jana Pawła II mówiąc  „Ten Święty wciąż inspiruje i fascynuje. Aktualna jest jego gorliwość misyjna i troska, aby nieść Ewangelię na krańce ziemi tym, którzy jej nie znają, ale także tym, którzy o niej zapomnieli.  W czasie sumy odpustowej Abp. Stanisław Budzik podkreślił słowa Jana Pawła II nawołujące do chrześcijańskiej jedności Europy dwóch płuc – Wschodu i Zachodu. W homilii Ks.  Arcybiskup mówił także o  Kardynale  Stefanie Wyszyńskim,  nazywając Prymasa Tysiąclecia ziarnem rzuconym w ziemię, które przyniosło stukrotny owoc  dla naszego Kościoła i Narodu. Uroczystości odpustowe  zakończyły się  niedzielnymi nieszporami ku czci Św. Wojciecha, którym przewodniczył Ks. Biskup Rafał Markowski.