Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XX Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa

„Niech rodzina chrześcijańska ma obyczaje katolickie: niech zaczyna dzień od modlitwy, a zwłaszcza pamięta o wspólnej modlitwie wieczornej, kiedy łatwiej jest wszystkim zebrać się razem.

Rodzice katoliccy! Macie misję kanoniczną do nauczania waszych dzieci w rodzinie, jak kapłan ma misję, czyli posłannictwo od Kościoła do nauczania wiernych w parafii, a biskup w diecezji.

Uczmy się, Najmilsi, od wrogów doceniania tego, co najlepiej służy wolności
i trwałości Narodu. Stosunek nieprzyjaciół Ojczyzny do moralności chrześcijańskiej,
to dla nas wskazanie, jak my mamy umacniać za wszelką cenę te kamienie węgielne wszelkiego budowania w rodzinach naszych.

Dla Narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem Narodu – umacnia rodzinę, kto jest wrogiem Narodu – niszczy rodzinę”.

Prymas Stefan Wyszyński
(Warka, 7 maja 1961)

Wszystkich Członków i Sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XX Pielgrzymce do Sanktuarium Św. Józefa.

3 października 2015 r. Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda Janiaka – Ordynariusza Diecezji Kaliskiej rozpocznie się o godz. 12:00 w Sanktuarium św. Józefa przy Placu św. Józefa 7.