Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XX Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W dniu 3 października 2015 r. już po raz dwudziesty Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” udało się do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podobnie jak przed rokiem pielgrzymkę poprzedziło spotkanie rozszerzonego składu Rady Głównej, któremu przewodzili przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski oraz sekretarz Rady Głównej Romuald Gumienniak. Pierwszą część zebrania zdominował projekt uchwały programowej na 2016 r. W jej kwestie merytoryczne wyznaczone hasłem „Naród idący ku przyszłości” wprowadził uczestników ks. dr Marek Żejmo. Zasadniczy projekt uchwały zaprezentował  wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Marek Koryciński, po czym nastąpiła dyskusja członków Rady Głównej nad jej ostatecznym kształtem. Druga część spotkania dotyczyła nowej formuły dwumiesięcznika „Społeczeństwo”. O wprowadzonych zmianach poinformował redaktor naczelny – ks. prof. Stanisław Skobel. W spotkaniu uczestniczył również ks. Davide Vicentini dyrektor Foundazione Giuseppe Toniolo z Werony, która jest współtwórcą kolejnych numerów czasopisma. Ocenił on bardzo pozytywnie zaproponowane zmiany, wykazując przy tym obopólne korzyści płynące z polsko-włoskiej współpracy.

To jednak uroczysta Msza św. w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będącej narodowym Sanktuarium św. Józefa z Nazaretu była najistotniejszym punktem spotkania. Pielgrzymi, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia z całej Polski mieli możliwość uczestnictwa w Eucharystii której przewodniczył Biskup Ordynariusz Kaliski Edward Janiak. Słowa homilii do zgromadzonych skierował koncelebrans ks. bp Łukasz Buzun. Nawiązał w niej zarówno do hasła tegorocznej pielgrzymki: „Rodzina Bogiem Silna”, jak i do słów patrona Stowarzyszenia Stefana Kardynała Wyszyńskiego odwołujących się do zagrożeń dotykających rodzinę we współczesnym świecie.  Po komunii w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Rodziny bp Edward Janiak zawierzył patronowi sanktuarium rodziny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wspólnie modlono się także w intencji Synodu Biskupów na temat rodziny oraz o szybką beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Całą uroczystość uświetnił występ scholi dziecięcej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie oraz obecność relikwii św. Jana Pawła II dla których był to kolejny przystanek w peregrynacji po Oddziałach Stowarzyszenia.

[fot. ks. Mateusz Puchała – Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej]