Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

X Gala Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża

W minioną niedzielę odbyła się X Gala Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża. Statuetkę z wizerunkiem „Biskupa Uśmiechu”, jak był nazywany pierwszy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, otrzymali osoby lub instytucje w uznaniu za krzewienie ideałów i postaw będących świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

W tym roku byli to: Pani Teresa Jóźwik z Kołobrzegu, za zaangażowanie w pracy z młodzieżą oraz wytrwałe, 25-letnie prowadzenie poradnictwa rodzinnego, małżeństwo Danuta i Bogumił Krasnopolscy za wielkie serce, pogodę ducha i zaangażowanie w pracy, którą traktowali jak służbę drugiemu człowiekowi oraz Zygmunt Wujek za twórczy wkład w kulturę i propagowanie jej jako nośnika najwyższych wartości – sakralnych  i patriotycznych.

Galę zakończył koncert zespołu GGDuo, który tworzą Gabriela i Wojciech Gąsiorowie. Łączą oni w sposób nietypowy i niezwykły grę na różnych gitarach basowych z pięknym, ciepłym głosem wokalistki.