Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wzrastanie w wierze – sakramenty święte

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z cyklu Jaka jest moja wiara? pod tytułem „Wzrastanie w wierze – sakramenty święte”, które poprowadzi ks. ppłk Stefan Zdasienia. Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2015 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Przygodnej 14 lok. U4 (wejście od ulicy Słonimskiej).