Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wystawy

W tym miejscu chcielibyśmy zaprezentować Państwu informację dotyczące wystaw poświęconych słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Informacje zawierać będą krótki opis wystawy oraz dane kontaktowe umożliwiające ich wypożyczenie. Nam wszystkim powinno zależeć by postać Prymasa Tysiąclecia była znana każdemu Polakowi w szczególności młodym ludziom, którzy poprzez prezentowane wystawy mogą zapoznać się życiem oraz nauczaniem Wielkiego Prymasa Kardynała Wyszyńskiego i w jego wypowiedziach odnaleźć drogowskazy dla swojej postawy jako Katolika i młodego Polaka.

RODZINA BOGIEM SILNA

123Wystawa wykonana z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski przedstawia nauczanie sługi bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego poświęconego rodzinie. Poszczególne plansze noszą nazwy: RODZINA; NARÓD, PAŃSTWO; MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ… – MAŁŻONKOWIE, BUDOWAĆ DOM NA SKALE (por, Mk 1,27); MATKA; OJCIEC; RODZICIELSTWO; WYCHOWANIE – DUCHOWOŚĆ RODZINY; OBRONA ŻYCIA; NADZIEJA – KU PRZYSZŁOŚCI.

Wystawę można wypożyczyć kontaktując się z Panem Marcinem Sułkiem, tel. kontaktowy: 603-182-742 lub adres e-mail: msulek@civitaschristiana.pl. Wystawa składa się z 14 rollupów o wymiarach 100/200 cm Posiadamy dwie kopie wystawy. Wystawę można obejrzeć online pod linkiem: http://civitaschristiana.pl/wp-content/uploads/2016/05/RODZINA-BOGIEM-SILNA-.pdf

ZE WSTĘPU:

U PROGU JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI…

na obecnym etapie dziejów Narodu i świata, mając Prymasa Tysiąclecia za Patrona, w Roku św. Jana Pawła II i dziękczynienia za kanonizację „Papieża z rodu Polaków” – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” pragnie nie tylko samo głęboko i owocnie wejść w przeżycie tej ważnej rocznicy, ale pomóc też innym, by udział w niej był dla wszystkich jak najpełniejszy.

Przygotowanie i obchód MILLENNIUM były jednym z najważniejszych elementów bogatego opus vitae kard. Stefana Wyszyńskiego, a miał też w nich swój niezastąpiony udział kard. Karol Wojtyła. Dlatego pół wieku później, gdy Opatrzność ukazała nam nowe, „niebosiężne” i wieczne perspektywy ich wielkości, zwracamy się do nich, aby raz jeszcze wędrując po Polsce przeprowadzili swoiste rekolekcje: Św.  Jan  Paweł  II,  Piotr  naszych  czasów  –  przez  swą  misteryjną  obecność  w  znaku  RELIKWII,  modlitewne  wstawiennictwo  u  samego  Źródła  Miłosierdzia oraz świadectwo dawane wielkości, świętości i apostolskiej wiarygodności następcy Apostołów – Stefana Kardynał Wyszyński – poprzez swe SŁOWO pełne Bożego Ducha i miłości, mocy i mądrości, aktualności i profetyzmu. A wierząc w „świętych obcowanie”  i  modląc  się,  by  z  woli  Boga  Kościół  uroczyście  ogłosił  tego  wiernego  Sługę  Bożego  błogosławionym,  mniemamy,  że  także – przez swą ojcowską i pasterską troskę przed Bogiem (jak za życia). Dwaj świadkowie wiary– zrodzeni w porządku ciała i porządku ducha z Ojczyzny-Matki i Narodu-Ojca, z Polskiej RODZINY-DOMOWEGO KOŚCIOŁA, z obcowania ze świętością obecną „w głębi dziejów” i tą pielgrzymującą w ludziach po ścieżkach współczesności, z „Nadziei, która zawieść nie może”…– zjednoczeni duchem, posługą, misją apostolską, ofiarowaniem siebie, cierpieniem i wiernością „aż do końca”, zaprawieni w trudzie i w walce… – zanurzeni w Tajemnicy dziecięctwa Bożego, wierni i miłujący synowie Matki Kościoła i Kościoła-Matki, dwaj prorocy dla Narodu, kontynentu i świata, stale aktualni przewodnicy po ścieżkach Ewangelii…

To nie jakaś pobożna „akcja” i nie jeszcze jedna „wystawa”. Ufając Bożemu Miłosierdziu i Matce Zawierzenia prosimy, aby rzeczywiście ONI szli i owoc przynosili, i by owoc ten trwał (por. J 15, 16). Niechaj dla spotykających „proroków naszych czasów” będzie to rzeczywiste obcowanie ze „świętością, która rodzi świętość”. A nade wszystko niech RODZINA BOGIEM SILNA – ta podstawowa: „domowa” i rodzina rodzin: Naród, i rozsiana po  całym  globie  rodzina  Narodów  tworzą  rzeczywistość,  której  na  imię:  CIVITAS  CHRISTIANA (Społeczność  Chrystusowa),  a  służbę  której  wpisaliśmy w znak i posłannictwo naszego Katolickiego Stowarzyszenia.

Koncepcja i projekt merytoryczny, wybór i układ tekstów oraz materiału ilustracyjnego, redakcja i korekta: ks. Krzysztof STOLA (także tekst wprowadzający) – Lublin, Marcin SUŁEK – Lublin. Koncepcja plastyczna całości i realizacja graficzna: Amadeusz TARGOŃSKI – Lublin.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁO WYPOWIEDZI: STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI, Prymas Polski, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981, pr. zb. Instytutu Papieża Jana Pawła II, ks. dr Zdzisław Struzik [red. naczelny], wyd. 2 (wraz z Indeksami), Warszawa 2013.

Twórcy wystawy dziękują Dyrektorowi Instytutu i Redaktorowi – Księdzu prał. dr. hab. Zdzisławowi Struzikowi za wyrażenie zgody na posłużenie się powyższym dziełem dla metodycznego uporządkowania treści ekspozycji.

PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO:

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Szczególne podziękowania składamy Paniom Marcie WÓJCIK i Iwonie CZARCIŃSKIEJ z Instytutu za życzliwe wsparcie i patronat nad wystawą oraz udostępnienie materiału fotograficznego z prawem jego publikacji. Instytucja sprawcza, prawo własności i eksponowania Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

IDĄCYM W PRZYSZŁOŚĆ

idacym-w-przyszlosc-888x1024

Wystawa prezentuje obchody Sacrum Poloniae Millennium w istniejących wówczas diecezjach polskich. Jest mało znanym dotąd zapisem fotograficznym świętowania wydarzeń z 1966 roku. Teksty na poszczególnych planszach są zaczerpnięte z nauczania Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ojciec Święty Paweł VI nie otrzymał pozwolenia na uczestniczenie w obchodach centralnych uroczystości Milenium na Jasnej Górze. Nie wpuszczono także delegacji episkopatów świata zaproszonych na jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski podczas Soboru Watykańskiego II. Odmówiono prawa wjazdu do Ojczyzny grupom polonijnym. Pomimo utrudnień władz komunistycznych uroczystości milenijne przełamały w społeczeństwie polskim barierę strachu. Ludzie poczuli się wewnętrznie wolni, zjednoczeni, odnaleźli swoją tożsamość. Historyczne doświadczenia Tysiąclecia Chrztu Polski są cennym bogactwem i drogowskazem ku przyszłości wspólnych dziejów Kościoła i Narodu.

Projekt graficzny wystawy opracował prof. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz. Fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Wersję przenośną można wypożyczyć w Częstochowie, w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 12 tel. kontaktowy: 34 361 52 28 lub adres e-mail: domwyszynskiego@op.pl

DROGA ŻYCIA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

droga-zycia-1 droga-zycia-2 droga-zycia-3

Wystawa opracowane przez Instytut Kard. Wyszyńskiego. Zdjęcia zgromadzone przez Instytut zostały wykorzystane w powstałej wystawie, poświęconej życiu Kard. Wyszyńskiego. 6 plansz płóciennych o wymiarach 100 x 150 cm. Tematy poszczególnych plansz: Odkrywanie piękna i drogi powołania; W pełni zaangażowania społecznego; Maryjna droga Prymasa; Czas dojrzewania przez cierpienie; Udział w życiu Kościoła powszechnego; Nauczyciel Narodu.

Wystawę można wypożyczyć kontaktując się z Panem Marcinem Sułkiem, tel. kontaktowy: 603-182-742 lub adres e-mail: msulek@civitaschristiana.pl.

WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY GRAMATYKA ŻYCIA

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 roku 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Wystawę okolicznościową skomponowano zestawiając zdjęcia archiwalne i cytaty. Kluczem do jej zrozumienia jest otwarty katalog pojęć będących filarami, na których opiera się – jak to nazwał Karol Wojtyła – „gramatyki życia” zarówno jednostek jak i całych społeczności. Także obchodzącej 100 lecie niepodległości Polski.

Wystawę w formie plakatów do pobrania znajduje się na stronie: https://pamiec.pl/pa/edukacja/wystawy/prl/kosciol/22921,Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia.html

Wystawa, którą obecnie jest w naszej dyspozycji składa się z 14 plansz w formacie A1 wydrukowane na wytrzymałej piance.

Wystawę można wypożyczyć kontaktując się z Panem Marcinem Sułkiem, tel. kontaktowy: 603-182-742 lub adres e-mail: msulek@civitaschristiana.pl.