Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie” w Sejmie RP!

W Sejmie RP otwarto wystawę „Niedokończone Msze Wołyńskie”

We wtorek 4 lipca w Sejmie RP odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Niedokończone Msze Wołyńskie”. Ekspozycja poświęcona jest martyrologii duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Wystawa ukazuje biogramy i zdjęcia księży oraz zakonników, którzy zostali zamordowani w czasie rzezi na Wołyniu w 1943 roku.

– Prezentowana w Sejmie RP wystawa, którą mam zaszczyt współorganizować, jest wyrazem hołdu złożonego duchownym, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich, dając swoim męczeństwem świadectwo trwania w wierze – powiedziała na wstępie poseł RP Barbara Dziuk. Posłanka dodaje, że poprzez tę wystawę chce nie tylko przywrócić pamięć o zabitych na Wołyniu duchownych, ale też zwrócić uwagę na szansę pojednania między sąsiadującymi narodami, polskim i ukraińskim.

tekst/fot. Marcin Kluczyński

Czytaj więcej na łamach Miesięcznika „Civitas Christiana”