Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wręczono 69. Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka

Wybitny historyk dziejów Polski, profesor Krzysztof Ożóg, i Tygodnik „Idziemy” są laureatami 69. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Uroczysta gala wręczenia najstarszego niepaństwowego wyróżnienia odbyła się 16 czerwca 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Otwarcia Gali dokonał Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który nawiązał do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Wyjaśnił, że tegoroczne nominacje są ściśle związane z tymi ważnymi dla naszego narodu i Kościoła wydarzeniami. Głos zabrał również obecny na uroczystości przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski – podsekretarz stanu ds. twórczości, dziedzictwa i kultury, który odniósł się do rangi tego najstarszego niepaństwowego wyróżnienia i postaci jej patrona, Włodzimierza Pietrzaka.
czytaj dalej