Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Władze statutowe

Zarząd

TOMASZ NAKIELSKI – Prezes Zarządu
SŁAWOMIR JÓZEFIAK – Członek Zarządu
GRAŻYNA JANUSZEWSKA– Członek Zarządu
AGNIESZKA PIEŃKOWSKA – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

JOLANTA BURIAN  – Przewodnicząca
 AGNIESZKA ŁATA – Wiceprzewodnicząca
 SZYMON SZCZĘSNY– Sekretarz
 KRZYSZTOF CHWOLIK – Członek
ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI– Członek
KRZYSZTOF STERKOWIEC – Członek
RAFAŁ ZAREMBA– Członek