Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wierni do końca

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie serdecznie zaprasza na sesję pt. „Wierni do końca. Kapelani podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie„. Warto podkreślić, że sesja wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Program:

dr Marcin Paluch – Kapelani podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie

Jarosław Cybulak – Życie i działalność ks. Stanisława Zielińskiego (1911-1945)

Sesja odbędzie się 9 marca 2015 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Józefa Bema 1